Tepelná čerpadla

red vlna | Fresh Air, s.r.o.

Dodáváme a montujeme tepelná čerpadla typu vzduch-voda

Tepelná čerpadla typu vzduch-voda využívají jako zdroj tepla vzduch z okolního prostředí a získanou energii předávají do topné vody. Z hlediska pořizovacích nákladů jsou nejvýhodnější investicí a navíc i nejšetrnějším způsobem vytápění. Topíme vlastně teplem přírody.


Tepelné čerpadlo vzduch-voda je koncipované jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorová část a výparník) a vnitřní části s výměníkem a regulací. Na vnitřní část jsou připojeny všechny ostatní potřebné části systému (např. ohřívač teplé vody, radiátory, podlahové vytápění, bazén apod.)

FRESH AIR s.r.o. - Klimatizace, tepelná čerpadla, chladící a mrazicí zařízení

Co přináší tepelné čerpadlo vzduch-voda …

Technologii šetrnou k životnímu prostředí
Nízké provozní náklady
Vysokou uživatelskou flexibilitu
Komfortní provoz topení
Jednoduchou a přehlednou montáž/údržbu

Typ vzduch-voda je velmi univerzální a dá se namontovat téměř na jakémkoli objektu. Oproti systému země-voda ušetříte na výkopových pracích, kde je nutnost zemních kolektorů. Zemní kolektory se umisťují do plochy zahrady cca 400-500 m² nebo se provádí geotermální vrty, což není nejlevnější.

Pokud hledáte tepelné čerpadlo za příznivou cenu a navíc nemáte pozemek pro plošné kolektory, je pro vás systém vzduch-voda nejlepší variantou.

LOGO prvek modry 08 | Fresh Air, s.r.o.

Proč vybrat tepelné čerpadlo?

Důvodem proč vybrat tepelné čerpadlo jsou peníze

Počáteční investice do tepelného čerpadla je poněkud vyšší než u kotlů na tuhá paliva, ale časem se vám náklady vyrovnají a poté již jen šetříte. Průměrná návratnost investice do tepelného čerpadla je 4-7 let.


Ceny energií jsou nestálé a v posledních letech nezdravě rostou. Pořízením tepelného čerpadla přestanete být závislí na korporátních společnostech a vyhnete se tak neustále se zvyšujícím fakturám za plyn či elektřinu. Velká výhoda je také v komfortu, o tepelné čerpadlo se nemusíte nijak starat. Odpadá starost nošení dříví, přikládání uhlí do kotle, či vynášení popela.

Změna topného systému

Máte topný systém jako je plyn, uhlí, dřevo nebo elektřina a uvažujete o změně? Tepelné čerpadlo může nahradit nebo doplnit téměř jakýkoli systém vytápění. Získáte bezobslužný zdroj teplaminimálními náklady. Již žádný prach, kouř a neustálé shánění paliva spojené s přepravou čí skladováním.

Topný faktor

Účinnost tepelného čerpadla udává topný faktor. Je to poměr mezi vyrobeným teplemspotřebovanou elektrickou energií. Čím větší hodnotu má topný faktor, tím menší budou faktury za elektřinu.

Např. tepelné čerpadlo o výkonu 16 kW a elektrickém příkonu 4 kW má topný faktor 16/4 = 4. V praxi se setkáváme s topnými faktory s označením SCOP a COP. Velmi výhodné je mít v celém domě podlahové topení, které potřebuje nižší teplotu než radiátory. Tepelné čerpadlo pak pracuje s vyšším topným faktorem a šetří energii.
LOGO prvek 02 | Fresh Air, s.r.o.

Chcete klimatizaci či tepelné čerpadlo?

cislo 1 10 | Fresh Air, s.r.o.
Kontaktujte nás. Podle vašich potřeb a našich možností domluvíme termín návštěvy našeho technika.
cislo 2 10 | Fresh Air, s.r.o.
Technik s vámi probere vaše požadavkynavrhne technické řešení, na místě také navrhne předběžnou cenu.
cislo 3 10 | Fresh Air, s.r.o.
Jestliže budete mít zájem, zdarma zpracujeme konečnou cenovou nabídku.
cislo 4 10 | Fresh Air, s.r.o.
Navrhneme termín instalace a po vzájemné domluvě provedeme montáž.
cislo 5 10 | Fresh Air, s.r.o.
Nedílnou součástí je také úklid pracovištěodborné zaškolení v ovládání a základní údržbě systému.